Isikuandmete kaitse

ProShop kinnitab, et Kliendi poolt edastatud isikuandmete kaitse on tagatud ning neid andmeid kasutatakse ainult Tellimuste täitmiseks. Klientide andmeid ei anta edasi kolmandate isikute ja firmade käsutusse, välja arvatud postiteenuste osutajatele kauba toimetamiseks Kliendini.

Juhul kui Klient on selleks soovi avaldanud ja liitunud ProShop uudiskirjaga, kasutab ProShop Kliendi andmeid ainult uudiskirja edastamiseks Kliendile. Uudiskirja tellimisest saab soovi korral alati loobuda.